Skip to content

Behandlingar

Medial vägledning Individuell och grupp sittning

Vägledningen är fokuserad på just vägledning. Du väljer alltid själv men vägledningen syftar till att hjälpa dig vad som är i ditt allra högsta ,bästa intresse för att leva ditt mest glädjerika, autentiska liv här. Jag jobbar som kanal för information mellan dina guider, änglar och andra ljusvarelser till dig.

Intuitiv Healing Individuell och grupp sittning

Vid denna form av behandling känner jag in och arbetar intuitivt med vad din kropp och ditt energifält berättar för mig. Det är unikt för varje tillfälle då det är en läkningsprocess som påbörjas. Därför kan man uppleva behandlingarna som väldigt olika vid varje tillfälle. Du får ligga på en behandlingsbänk fullt påklädd med filt. Därför kan det vara skönt att ha mjuka kläder att slappna av i. Arbetet sker både med beröring samt i ditt energifält

Gruppseanser Minst 8 st deltagare

På en seans förmedlar jag kontakter från andevärlden enskilt eller i grupp. Jag försöker förmedla så mycket som möjligt som styrker vem personen är, minnen och kanske om sådant som pågår i ditt liv just nu. Ibland lämnar kontakten budskap till dig.